เลือกหน้า

TOD End times e-Conference

สัมมนาออนไลน์เรื่องยุคสุดท้าย

หัวข้อหนึ่งที่มักจะเป็นที่ถกเถียงและบ่อยครั้งสร้างความสับสนให้กับคริสเตียนก็คือเรื่องของยุคสุดท้าย แต่ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์โดยไม่นำเอากรอบความคิดเรื่องยุคสุดท้ายที่มีอยู่แล้วเข้ามาตีกรอบ คุณจะพบว่าพระคัมภีร์ได้พูดไว้ชัดเจนมากเกี่ยวกับช่วงเวลานั้น

มารซาตานได้ทำให้การสำแดงเกี่ยวกับยุคสุดท้ายนั้นได้ขุ่นมัวไปและสร้างความสับสนอย่างมากมาย แต่เราจะสามารถเข้าใจในข้อล้ำลึกเหล่านี้ได้โดยการศึกษาทำความเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งในเชิงตัวอักษร ประวัติศาสตร์ ภาษา ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะนำมาซึ่งตรรกะความเข้าใจในการสำแดงของพระเจ้า

เหตุการณ์ตามคำพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 24 นั้น เปรียบดั่งการเจ็บครรภ์ใกล้คลอดที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และเราทุกคนจะต้องมีมุมมองความเข้าใจในพระคัมภีร์และการสำแดงของพระเจ้าอย่างชัดเจนต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเรา หัวข้อคำสอนออนไลน์เรื่องยุคสุดท้ายนี้ จะเป็นเสมือนแผนที่และเข็มทิศที่จะนำคุณไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะ และคู่ควรต่อการยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า!

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและลิงค์ในการรับชมวีดีโอคำสอน

*สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่องยุคสุดท้ายที่นี่มาก่อนแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ

หัวข้อคำสอนทั้งหมด

หัวข้อที่ 1 (M1)

คำเตือนสติของพระเยซูคริสต์

ว่าด้วยคำสอนที่ผิดพลาดไปจากพระคัมภีร์ ในเรื่องยุคสุดท้าย!

มีเรื่องใดบ้างที่ถูกเพิ่มเติม, บิดเบือน และถูกลบออกไปจากพระคัมภีร์

หัวข้อที่ 2 (M2)

ความเข้าใจและมุมมองจากฟ้าสวรรค์

สงครามในสวรรค์, ความทุกข์ยากครั้งใหญ่, ความพิโรธของมารซาตาน,​ การถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อ และพระพิโรธของพระเจ้า

หัวข้อที่ 3 (M3)

ใครคือผู้ยับยั้ง (2 เธสะโลนิกา 2:6) และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาถูกปลดออกไป

เพราะว่าหลังจากนั้น จะเป็นดั่งนรกบนดิน!

หัวข้อที่ 4 (M4)

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กุญแจสู่ความเข้าใจพระธรรมวิวรณ์!

หัวข้อที่ 5 (M5)

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กุญแจเพื่อการขจัดคำสอนเรื่องการถูกรับขึ้นไป ก่อน, ตรงกลาง, และหลัง เหตุการณ์ความทุกข์ยาก

หัวข้อที่ 6 (M6)

เราสามารถรู้เวลาในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ได้หรือไม่?

หัวข้อที่ 7 (M7)

คุณพร้อมหรือไม่ที่จะปฎิเสธเครื่องหมายของสัตว์ร้าย?

คุณจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าคุณถูกบอกให้รับเอาเครื่องหมายนั้น?

อะไรคือเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นหรือหมายเลข 666? คุณต้องระวังที่จะไม่ถูกหลอกว่าคุณจะรอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ไปได้ เพราะวันหนึ่งเราจะถูกขอให้กล่าวปฎิญาณแสดงความภักดีต่อสัตว์ร้ายนั้นโดยการรับเอาเครื่องหมายนี้

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะใช้เพื่อการฝังเอาเครื่องหมายนี้นั้นได้มีอยู่แล้วแบบลับ ๆ ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องรู้ล่วงหน้า เราต้องรู้ว่าพระคัมภีร์ได้พูดไว้ว่าอย่างไร และเราจะเตรียมตัวอย่างไรในการปฎิเสธมันเพื่อจะสามารถอดทนต่อสู้อยู่ได้ในเหตุการณ์แห่งความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้น              

หัวข้อที่ 8 (M8)

พลังของเครื่องหมายของสัตว์ร้าย!

นี่เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเตือนทุกๆ คนให้เตรียมตัวสำหรับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า คำสอนเรื่องยุคสุดท้ายที่จะช่วยให้เราสามารถสู้ทนจนมีชัยชนะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คนของพระเจ้าได้ร่วมสู้รบทำสงครามต่อสู้กับการหลอกลวงทุกรูปแบบ และสามารถเอาชนะศัตรูได้โดยโลหิตของพระคริสต์และโดยคำพยานของพวกเรา!

หัวข้อที่ 9 (M9)

จงออกมาจากความเชื่อเรื่องการถูกรับขึ้นไปก่อนความทุกข์ยาก (ก่อนที่จะสายเกินไป)

คุณมีความชัดเจนแค่ไหนในจุดยืนของคุณเรื่องยุคสุดท้าย? โนอาห์และโลทได้ยืนยันอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย? มาเรียนรู้ที่จะเตรียมชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียความเชื่อไป และสามารถปฎิเสธเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นได้ เพื่อเราจะสามารถอดทนจนถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า!

หัวข้อที่ 10 (M10)

นี่คือเวลาไครอสแห่งการโยกย้าย! (ตอนที่ 1)

ถ้อยคำเผยพระวจนะสำหรับช่วงเวลาไครอสของพระเจ้า ซึ่งจะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน 5 ด้าน คือ ตำแหน่ง, ท่าที, มุมมอง, การครอบครอง และการวางแผน สำหรับชีวิตของคุณ

หัวข้อที่ 11 (M11)

นี่คือเวลาไครอสแห่งการโยกย้าย!
(ตอนที่ 2)

การโยกย้ายในตำแหน่งและการเป็นเจ้าของ

หัวข้อที่ 12 (M12)

นี่คือเวลาไครอสแห่งการโยกย้าย!
(ตอนที่ 3)

จากความไม่แน่นอนสู่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น

การเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์ สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างเร็วที่สุดอาจจะภายใน 7 ปีนี้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องวางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการ “เจ็บครรภ์” และความทุกข์ยากครั้งใหญ่

คำถามที่สำคัญคือ สถานที่ที่เป็นดั่ง “โกเชน” ในฝ่ายวิญญาณ, กายภาพ และการเงินของเราอยู่ที่ไหน? คุณพร้อมไหมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น? หัวข้อที่ 12 – 14 นี้จะพูดถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้

วีดีโอสั้น หัวข้อพิเศษ (SV1)

ใครคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้?”

คำสอนหลักที่สำคัญเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยและการทรงรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า ซึ่งจะทำให้คุณมีความชัดเจนว่าเราคือผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้อย่างแท้จริง

หัวข้อที่ 13 (M13)

“เสื้อคลุมและคำบัญชาของโยเซฟ”

พระเจ้าได้ประทานเสื้อคลุมของโยเซฟให้กับเราเพื่อการพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงมิติฝ่ายธรรมชาติ, ฝ่ายวิญญาณและการเงิน ในยุคสุดท้าย หัวข้อที่ 13 นี้ จะพูดถึงการดำเนินชีวิตของคุณภายใต้เสื้อคลุมของโยเซฟในด้านต่างๆ

หัวข้อที่ 14 (M14)

“เปิดเผยความลึกลับแห่งตราทั้งเจ็ด” (ตอนที่ 1)

กุญแจสู่ความเข้าใจในลำดับเหตุการณ์ของยุคสุดท้ายคือการเปิดเผยสำแดงในเรื่องความลึกลับของตราทั้งเจ็ดในพระธรรมวิวรณ์ นี่คือสิ่งที่จะยืนยันในเรื่องเวลาของการถูกรับขึ้นไปและความทุกข์ยากครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนเตรียมการเรื่องยุคสุดท้าย!

หัวข้อที่ 15 (M15)

“เปิดเผยความลึกลับแห่งตราทั้งเจ็ด” (ตอนที่ 2)

ทำความเข้าใจในเรื่องตราประทับ 6 ดวงแรกในพระคัมภีร์วิวรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนจะถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที่หมายสำคัญต่างๆ ในมัทธิว 24 กับตราประทับในวิวรณ์ 6 นั้นมีความสอดคล้องกัน และแท้จริงแล้วเพื่อเห็นแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วนั้น พระองค์ได้ทรงย่นเวลาให้สั้นลง (มัทธิว 24:22) หลังจากนั้นเมื่อมีการเปิดตราประทับดวงที่ 7 แล้ว พระพิโรธของพระเจ้าจะถูกปลดปล่อยลงมาเป็นการพิพากษาด้วยแตรและขันต่างๆ เราจึงต้องเรียนรู้ในการเตรียมตัวสำหรับตราประทับทั้ง 7 นี้ เพื่อจะสามารถอดทนและมีชัยชนะได้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้และสามารถยืนปรนนิบัติต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าได้ (วิวรณ์ 7:14)

หัวข้อที่ 16 (M16)

“การนับถอยหลังสู่สงครามอารมาเกดโดน ได้เริ่มต้นขึ้นหรือยัง?”

ข้อตกลงสันติภาพล่าสุดระหว่างอิสราเอล และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นคือการกำลังก้าวไปสู่การยืนยันพันธสัญญาที่ได้เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ดาเนียล 9:27 หรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การนับถอยหลังสู่สงครามอารมาเกดโดน และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีความเชื่อโยงอย่างไรกับคนในรุ่นของต้นมะเดื่อ?

หัวข้อที่ 17 (M17)

“ความลึกลับแห่งแตรคันสุดท้าย” (ตอนที่ 1)

แตรคันสุดท้ายที่พูดถึงการถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อนั้น เป็นแตรคันเดียวกันกับแตรคันที่ 7 ที่จะดังขึ้นหลังจากตราประทับดวงที่ 7 ถูกแกะออกหรือไม่? และถ้าไม่ใช่แล้ว การถูกรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

หัวข้อที่ 18 (M18)

“ความลึกลับแห่งแตรคันสุดท้าย” (ตอนที่ 2)

ไขความลึกลับเรื่องแตรในพระธรรมวิวรณ์ ด้วยความเข้าใจประโยคที่พระเยซูตรัสว่าวันนั้นโมงนั้น ไม่มีใครรู้ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้ผู้สอนเรื่องยุคสุดท้ายหลายคนต้องชะงักไป! เรามีข่าวดีที่จะบอกว่า ใช่! เราสามารถจะรู้ถึงฤดูกาลที่การถูกรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นได้!

หัวข้อที่ 19 (M19)

เปิดเผยความลึกลับของ “ผู้ที่ถูกรับไป”

ลูกา 17:37 และมัทธิว 24:28 ได้ตอบคำถามที่ว่า “พวกเขาจะถูกรับไปที่ไหน?” เมื่อพระเยซูตรัสว่า “จะทรงรับไปคนหนึ่ง จะทรงละไว้คนหนึ่ง”

หัวข้อที่ 20 (M20)

เปิดเผยความลึกลับของ “ผู้ที่ถูกละให้คงเหลือเอาไว้”

ทั้งพระเยซูคริสต์และอัครทูตเปาโลได้กล่าวตรงกันเมื่อพูดถึงผู้ที่ “ยังคงมีชีวิตและหลงเหลืออยู่” ซึ่งจะถูกรวบรวมและรับขึ้นไปพบกับพระเจ้า คำว่า “ถูกนำไป” ในภาษากรีกที่ว่า “paralambano” ที่พระเยซูคริสต์ใช้ และ “katalambano” ที่เปาโลใช้นั้น เป็นการยืนยันว่าผู้ที่ถูก “นำไป” นั้นถูกนำไปโดยกระแสแห่งความชั่วร้าย! ความลึกลับนี้ได้ถูกเปิดเผยแล้ว!

หัวข้อที่ 21 (M21)

ไขความลึกลับของการถูกรับไปยังอาร์มาเกดโดน!

อะไรที่ทำให้คุณมั่นใจในการถูกรับขึ้นไปและกลับมาร่วมกับกองทัพของพระเยซูคริสต์ในสงครามอาร์มาเกดโดน?

กุญแจของคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับเสื้อที่คุณใส่ในฝ่ายวิญญาณ!

หัวข้อที่ 22 (M22)

เราจะมีชัยชนะในช่วงเวลาสัปตะที่ 70 ของดาเนียลจนถึงการถูกรับขึ้นไปได้อย่างไร!

โครี่ เทน บูม ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือชาวยิวมากมายให้รอดจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ได้แบ่งปันในจดหมายของเธอตั้งแต่ปี 1974 ว่าคริสตจักรจีนได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงความจริง ไม่ได้รับการเตือน และไม่ได้เตรียมพร้อมเลยถึงการข่มเหงที่กำลังจะมาถึง รวมถึงมีการสอนผิดว่าคริสเตียนนั้นจะสามารถหนีรอดการข่มเหงนั้นได้ทั้งหมด เธอได้บันทึกไว้ว่า “….จงไปบอกกับคนในโลกนี้ว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะเข้มแข็งในพระเยซูคริสต์ เรากำลังรับการฝึกฝนเพื่อรับมือการความทุกข์ยากลำบาก….. ซึ่งจะไม่มีทางหนีรอดไปได้” เราเองจะเตรียมพร้อมที่จะมีชัยชนะในช่วงสัปตะที่ 70 ของดาเนียลได้อย่างไร?

หัวข้อที่ 23 (M23)

เปิดเผยลำดับเหตุการณ์ของการถูกรับขึ้นไปในวันรอช ฮาชานาห์!

เราสามารถรู้ได้หรือไม่ว่าเวลาของการถูกรับขึ้นไปนั้นจะเกิดได้เร็วที่สุดเมื่อใด? เราจะมีส่วนในการเตรียมผู้อื่นไม่ให้พลาดจากการถูกรับขึ้นไปได้อย่างไร? ยังมีโอกาสสุดท้ายสำหรับคนเหล่านั้นอยู่หรือไม่? มาพบกับคำตอบในบทเรียนหัวข้อที่ 23 นี้ด้วยกัน!ในช่วงสัปตะที่ 70 ของดาเนียลได้อย่างไร?

หัวข้อที่ 24 (M24)

จากการถูกรับขึ้นไปจนถึงสงครามอาร์มาเกดโดน เป็นเวลานานเท่าใด?

จากเวลาที่ผู้เชื่อถูกรับขึ้นไป จนถึงช่วงเวลาของสงครามอาร์มาเกดโดนนั้น พระคัมภีร์ได้เปิดเผยไว้หรือไม่ว่าเราจะอยู่ในสวรรค์นานเท่าใด ในขณะที่พระพิโรธของพระเจ้านั้นจะถูกเทลงมาบนโลกนี้? ให้เราดูไปด้วยกัน!

หัวข้อที่ 25 (M25)

เวลาในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์!

เรื่องนี้เป็นคำถามโลกแตกที่มีมายาวนานตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ แต่เมื่อเราเห็นเส้นเวลาต่างๆ ที่บรรจบเข้าหากัน เราจะตระหนักว่าเราได้เข้ามาใกล้ช่วงเวลานั้นมาแค่ไหนแล้ว! คุณพร้อมหรือยัง?

หัวข้อที่ 26 (M26)

สงครามที่ใกล้เข้ามา!

หมายสำคัญแรกของยุคสุดท้ายคือสงคราม ที่จะตามมาด้วยสงครามที่มากขึ้น เมื่อชนชาติและอาณาจักรต่างๆ จะเกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่ความแตกแยก การนองเลือดและความสับสนอลหม่าน ซึ่งทั้งหมดนี้จะตามมาด้วยการกันดารอาหาร โรคระบาด แผ่นดินไหว และสึนามิ ซึ่งจะรวมกันกลายเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับยุคสุดท้าย เราจะเตรียมตัวของเราอย่างไร?

หัวข้อที่ 27 (M27)

สงครามในสดุดี 83 จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้หรือไม่?

จอร์แดนได้ยึดที่ดินเกษตรกรรมขนาด 1000 เอเคอร์ ซึ่งอิสราเอลได้ทำการเพาะปลูกมาตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 นี่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความขัดแย้งด้านการทูตที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่สงครามในสดุดีบทที่ 83 หรือไม่?

หัวข้อที่ 28 (M28)

เวลาไครอสแห่งการครอบครอง!

หัวข้อที่ 29 (M29)

ม้าสีแดงและม้าสีดำได้ปรากฎขึ้นหรือยัง?

ม้าสำแดงและม้าสีดำตามหนังสือวิวรณ์ได้ปรากฎตัวขึ้นหรือยัง? เมื่อม้าสีขาวแห่งการหลอกลวงได้ปรากฎขึ้น

จะเป็นอย่างไรถ้าตราดวงที่สองและสามได้ถูกแกะออกแล้วในเวลานี้? คุณเตรียมพร้อมหรือยัง?

หัวข้อที่ 30 (M30)

ถูกปกป้องไว้ก่อนถูกรับไป!

ธรรมิกชนที่มีชัยชนะนั้นจะได้รับการปกป้องไว้ระหว่างช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากก่อนที่จะถูกรับขึ้นไปหรือไม่? แล้วบรรดาผู้เชื่อแบบอุ่นๆ และผู้ที่หลงหายจะเป็นอย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น?

หัวข้อที่ 31 (M31)

อะไรจะเกิดขึ้นกับหญิงพรหมจารีย์ที่โง่เขลา?

ถ้าหญิงพรหมจารีย์ที่ถูกกล่าวถึงใน มัทธิว 25 นั้นหมายถึงบรรดาผู้เชื่อที่รอคอยการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเยซู แล้วเหตุใดหญิงพรหมจารีย์ที่โง่เขลานั้นจึงพลาดการถูกรับขึ้นไป? พวกเขาจะยังได้รับความรอดอยู่ไหม? แล้วคุณคือหญิงพรหมจารย์ที่ฉลาดหรือโง่เขลา?

 

หัวข้อที่ 32 (M32)

พยานทั้งสอง (ตอนที่ 1)

มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานมากมายตลอดประวัติศาสตร์ว่าใครคือพยานทั้งสองที่ถูกกล่าวถึงในพระธรรมวิวรณ์ ความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขต่างๆ ของยุคสุดท้ายนั้นจะช่วยเราในการเปิดเผยว่าเขาคือใครและทำไมพยานทั้งสองนั้นจึงมีความจำเป็นในยุคสุดท้ายนั้น

 

หัวข้อที่ 33 (M33)

พยานทั้งสอง (ตอนที่ 2)

มุมมองภาพรวมเรื่องการรื้อฟื้นสิ่งต่างๆ ของพระเจ้านั้นจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพยานทั้งสองนั้นคือใคร
ตามที่ในกิจการ 3:21 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาก็ต่อเมื่อสิ่งต่างๆ นั้นได้ถูกรื้อฟื้นกลับมาเท่านั้น

 

หัวข้อที่ 34 (M34)

พยานทั้งสอง (ตอนที่ 3)
โมเสสและเอลียาห์

การเข้าใจลำดับเหตุการณ์ในยุคสุดท้ายตามพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในการหาข้อสรุปว่า ใครที่น่าจะเป็นพยานทั้งสองคนนั้น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคริสตจักรในยุคสุดท้าย!

 

หัวข้อที่ 35 (M35)

จะมีการละทิ้งความเชื่อก่อนการถูกรับขึ้นไปหรือ?
(คุณเตรียมพร้อมหรือยัง?)

จากมุมมองของพระเยซู เปโตรและเปาโล เราควรพูดถึงการละทิ้งความเชื่อมากกว่าการถูกรับขึ้นไป
เพราะการละทิ้งความเชื่อนั้นสามารถตัดสิทธิ์คุณจากการถูกรับขึ้นไป!

 

หัวข้อที่ 36 (M36)

ไวรัสของการละทิ้งความเชื่อได้ส่งผลกระทบต่อคริสตจักร

การติดเชื้อนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และเชื้อไวรัสของการละทิ้งความเชื่อนี้ก็กำลังฟักตัวอยู่! และเราจะได้เห็นอาการที่แสดงออกมาเหมือนดั่งระเบิดในเวลานี้

 

หัวข้อที่ 37 (M37)

ยาต้านการละทิ้งความเชื่อ!

เมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องการรื้อฟื้นของอาณาจักรพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเรื่องนี้
เราก็จะไม่ยอมจำนนกับการเพียงแค่นับถือศาสนาคริสต์ อันไร้ซึ่งฤทธิ์เดชที่จะช่วยหรือป้องกันเราจากการละทิ้งความเชื่อ!

 

หัวข้อที่ 38 (M38)

มุมมองเชิงพยากรณ์ ปี 2021 (ตอนที่ 1)

เวลาผ่านไปหนึ่งปี หลังจากที่โลกนี้ต้องพบกับโควิด-19 อะไรคือมุมมองเชิงพยากรณ์สำหรับโลกในตอนนี้?
เรากำลังคุ้นชินกับความปกตินี้ จนเราพลาดไปจาก “เสียงปลุกของพระเจ้า” หรือไม่?

 

หัวข้อที่ 39 (M39)

มุมมองเชิงพยากรณ์ ปี 2021 (ตอนที่ 2)

อะไรคือความคาดหวังของแกะ และข้อกำหนดของผู้เลี้ยงแกะในยุคสุดท้าย?
แกะต่างๆ กำลังหลงทางอยู่หรือไม่ และผู้เลี้ยงแกะกำลังนำทางแกะไปสู่ทุ่งหญ้าหรือไม่?

 

หัวข้อที่ 40 (M40)

ไฟชำระเหนือการเผยพระวจนะสำหรับยุคสุดท้าย

การที่จะมีชัยชนะในยุคสุดท้ายได้นั้น เราจะต้องดำเนินชีวิตไปในมิติแห่งอำนาจปกครองฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า เพื่อที่คำเผยพระวจนะเท็จ และอำนาจคำบัญชาของวิญญาณชั่วต่างๆ นั้นจะถูกยกเลิกและเป้าประสงค์ตามการเผยสำแดงของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะสำเร็จเป็นจริง!

 

หัวข้อที่ 41 (M41)

รู้จักระบบของสัตว์ร้าย!
รากที่มาของระบบของสัตว์ร้าย (ตอนที่ 1)

หนึ่งในเรื่องเร้นลับที่น่าสงสัยที่สุดเกี่ยวกับยุคสุดท้ายนั้นก็คือเรื่องระบบของสัตว์ร้าย ซึ่งเป็นระบบที่อันตรายที่สุด ที่กำลังแอบแฝงเข้ามาอย่างเงียบๆ เพื่อล่อลวงและทำลายคริสเตียนจำนวนมากมาย หัวข้อนี้จะช่วยให้คุณได้รับการเตือนล่วงหน้าเพื่อจะเตรียมพร้อมได้!

 

หัวข้อที่ 42 (M42)

รู้จักระบบของสัตว์ร้าย!
รากที่มาของระบบของสัตว์ร้าย (ตอนที่ 2)

การสำแดงในเรื่องของกษัตริย์นิมโรดจะเปลี่ยนแปลงมุมมองการรับรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาว
ซึ่งแท้จริงแล้วนั้นคือการสำแดงปรากฎของอำนาจไสยศาสตร์ที่มาจากเหล่าเนฟิลิมและทูตสวรรค์ที่ได้ร่วงหล่นลงมาในยุคสุดท้ายนี้

 

หัวข้อที่ 43 (M43)

รู้จักระบบของสัตว์ร้าย!
ระบบของปฏิปักษ์พระคริสต์

ระบบของปฏิปักษ์พระคริสต์ คือแผนการแห่งอำนาจมืดอันมีเจตนาและความจงใจที่จะหยุดผู้คนไม่ให้เข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้า
และทำให้คริสเตียนจำนวนมากละทิ้งความเชื่อไปโดยไม่รู้ตัว!

 

หัวข้อที่ 44 (M44)

รู้จักระบบของสัตว์ร้าย!
การสำแดงของสัตว์ร้าย

การสำแดงที่ดาเนียลและยอห์นได้รับในเรื่องของสัตว์ร้าย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแผนการอันชัดเจนในความพยายามของศัตรูที่จะปกครองโลก ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่จุดสูงสุดในระบบการปกครองแบบรัฐบาลโลกโดยปฏิปักษ์พระคริสต์!

 

หัวข้อที่ 45 (M45)

ประตูทางเข้านั้นมีจริงหรือ?

เราได้พลาดไปจากคำสอนที่ครบถ้วนของพระเยซูคริสต์หรือไม่? ในเรื่องของ”ประตูแห่งนรก” (มัทธิว 16:18) ที่พระองค์ได้ตรัสถึง ณ ซีซารียา ฟิลิฟปปี ซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านล่างของภูเขาเฮอร์โมน ซึ่งคำสอนนี้จะมีผลกับเราในยุคสุดท้าย!

 

หัวข้อที่ 46 (M46)

บาบิโลน, ทูตผู้พิทักษ์ และคนเนฟิล

เราสามารถสืบสาวต้นตอของความรู้ในเรื่องลึกลับทางไสยศาสตร์ในอารยธรรมของทวีปต่างๆ ไปยังทางเข้า (ท่อเชื่อมมิติ) ที่ถูกเปิดออกในบาบิโลนโดยกษัตริย์นิมโรด ซึ่งทำให้มนุษย์กลายเป็น “เทพ” ได้หรือไม่? ความรู้ในเรื่องนี้จะทำให้เรามีกระบวนทัศน์จากพระคัมภีร์ ในการเข้าใจเรื่องของมนุษย์ต่างดาว และ ยูเอฟโอหรือไม่? คริสตจักรจะต้องเข้าใจถึงมิติเหนือธรรมชาติที่มาจากพระคัมภีร์ เพื่อที่จะสามารถต่อต้านการล่อลวงที่มาจากศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดท้าย

 

หัวข้อที่ 47 (M47)

ปลายทางสุดท้ายของบาบิโลน!

บาบิโลนนั้นมีความหมายทั้งในฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณ เช่นเดียวกับศิโยน และยังมีความเชื่อมโยงเป็นอย่างยิ่งกับปฎิปักษ์พระคริสต์ในยุคสุดท้าย บาบิโลนและปฎิปักษ์พระคริสต์มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร?

 

หัวข้อที่ 48 (M48)

เทคโนโลยีประตูทางเข้ายุคโบราณและบาบิโลน?

คำพยากรณ์ต่างๆ ในพระคัมภีร์กำลังเพ่งตรงไปที่การรื้อฟื้นเทคโนโลยีประตูทางเข้าในยุคโบราณ และการกลับมาของคนเนฟิล ซึ่งจะเป็นศัตรูในยุคสุดท้ายที่มีฐานที่มาจากบาบิโลน!

 

หัวข้อที่ 49 (M49)

การมาของฏิปักษ์พระคริสต์คนสุดท้าย !

อันตรายของความเชื่อเรื่องการถูกรับขึ้นไปก่อนความทุกข์ยากนั้น คือการที่คุณจะเผชิญหน้ากับปฎิปักษ์พระคริสต์คนสุดท้าย โดยคิดว่าเขาคือผู้ช่วยโลกนี้อันเป็นการหลอกลวง จงเตรียมพร้อมก่อนที่คุณจะเผชิญหน้ากับปฎิปักษ์พระคริสต์เพื่อคุณจะสามารถเปิดโปงและลบล้างคำโกหกของเขาได้!

ปฏิปักษ์พระคริสต์คนสุดท้ายกำลังจะมาและจะปรากฎตัวขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ คุณเตรียมพร้อมไหมที่จะตอบสนองต่อกลลวงแปลกประหลาดของเขาที่จะเข้ามาสะกดโลกนี้?

 

หัวข้อที่ 50 (M50)

ปฏิปักษ์พระคริสต์และการจัดระเบียบโลกใหม่

การจัดระเบียบโลกใหม่ นั้นเป็นเหมือนกับรหัสสำหรับ การจัดตั้งรัฐบาลโลก ซึ่งกำลังถูกเตรียมการอยู่ในเวลานี้เพื่อที่จะทำการต้อนรับผู้ที่เป็นสุดยอด “ผู้สร้างสันติ” ที่จะนำการทำลายล้างให้เกิดขึ้น มันคือสิ่งที่พรางตัวมาเพื่อที่จะก่อให้เกิดการปกครองของรัฐบาลโลกที่จะถูกควบคุมโดยปฏิปักษ์พระคริสต์

 

สรุปพิเศษ​

มุมมองภาพใหญ่ในวิกฤติการณ์ปัจจุบัน (ตอนที่ 1 – 3)

เพื่อให้มุมมองภาพใหญ๋ สำหรับประเด็นต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งเราจะต้องตอบสนองตามการเผยสำแดงของพระเจ้า เพื่อจะสามารถเตรียมตัวและจัดวางตำแหน่งเพื่อการครอบครองได้ หัวข้อนี้จะเป็นการตอบคำถามสำคัญต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ได้พูดถึงไปแล้วในหัวข้อต่างๆ ที่ผ่านมาทั้ง 50 ตอน

 

หัวข้อที่ 51 (M5)

ประตูสู่การจัดระเบียบโลกใหม่

เพื่อจะให้บรรดาคนที่รักเสรีภาพ ยอมสละสิทธิ์ของตน จึงจำเป็นที่จะต้องมีวิกฤติการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตที่จะทำให้คนเหล่านั้นต้องยอมสละสิทธิ์ที่มีเพื่อจะรักษาชีวิตเอาไว้ เราจะสร้างวิกฤติเช่นนั้นขึ้นมาได้อย่างไร? เราจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะแยกแยะและตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เปลี่ยนไปมา ที่เข้ามายังหูของเรา?

 

หัวข้อที่ 52 (M52)

 ปฏิปักษ์พระคริสต์และการโยกย้ายระดับโลก!

ใครคือตัวเต็งที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์คนสุดท้าย? คุณเตรียมตัวพร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่จะเกิดขึ้นในระดับโลก?

 

หัวข้อที่ 53 (M53)

ผู้ที่อาจเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์!

เอ็มมานูเอล มาครง กำลังเสนอตัวเข้าไปมีส่วนในตะวันออกกลางและแผนการเพื่อสันติภาพอย่างมีกลยุทธ์อยู่หรือเปล่า? คุณจะต้องประหลาดใจ!

 

หัวข้อที่ 54 (M54)

ปฏิปักษ์พระคริสต์ จะเป็นชาวโรมัน, อิสลาม หรืออัสซีเรีย?

 

หัวข้อที่ 55 (M55)

ผู้เผยพระวจนะเท็จ (ตอนที่ 1) – ลักษณะที่เคลือบแฝง 13 ประการ!

เลข 13 นี้มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ที่น่าจะเป็นเผยพระวจนะเท็จอย่างไรบ้าง คริสเตียนทุกคนควรจะตระหนักถึงสิ่งนี้ เพื่อที่จะไม่ถูกล่อลวงได้!

 

หัวข้อที่ 56 (M56)

ผู้เผยพระวจนะเท็จ (ตอนที่ 2) – ปาเลสไตน์, อิสราเอล และประชาชาติ

เราสามารถรู้ได้หรือไม่ว่าใครจะะเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จคนนั้น? เราต้องมาดูว่าผู้ที่น่าจะเป็นคนนั้นมีมุมมองต่อปาเลสไตน์ อิสราเอล และประชาชาติต่างๆ อย่างไรบ้าง

 

หัวข้อที่ 57 (M57)

ผู้เผยพระวจนะเท็จ (ตอนที่ 3) – แนวคิดแห่งความชั่วร้ายของบาบิโลน

เราสามารถรู้ได้หรือไม่ว่าใครจะะเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จคนนั้น? เราต้องมาดูว่าผู้ที่น่าจะเป็นคนนั้นมีมุมมองต่อปาเลสไตน์ อิสราเอล และประชาชาติต่างๆ อย่างไรบ้าง

 

หัวข้อที่ 58 (M58)

การล่มสลายที่กำลังจะมาถึง

การรีเซ็ทในระดับโลกนั้น เกี่ยวข้องกับการล่มสลายในสิ่งต่างๆ ที่เราส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสังคมที่ยั่งยืน นี่เป็นสิ่งที่ถูกพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์แล้ว คำถามคือ คุณจะสามารถเป็นผู้ที่คงเหลือและมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร? และเมื่อการรีเซ็ทครั้งใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการล่มสลาย และเราจะเตรียมตัวรับมือกับสิ่งนี้อย่างไร?

 

หัวข้อที่ 59 (M59)

การล่มสลาย 11 ระยะ
คุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การรีเซ็ตระดับโลกเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสังคมที่ยั่งยืนเกือบทั้งหมด – การล่มสลายของประชากร การล่มสลายของเศรษฐกิจโลก การล่มสลายทางภูมิรัฐศาสตร์การเมือง การล่มสลายของวัฒนธรรม… เราควรเตรียมตัวอย่างไร? คุณพร้อมหรือยัง?

 

หัวข้อที่ 60 (M60)

การล็อกดาวน์ด้านการเงินที่กำลังจะมาถึง

โลกนี้กำลังจะประสบกับภาวะเงินเฟ้อครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ สิ่งนี้จะเป็นการกวาดผู้คนครั้งใหญ่ให้ออกจากชีวิตที่มีพื้นฐานบนอิสระภาพและความเป็นส่วนตัวหรือไม่? จงเตรียมพร้อมสู่การล็อกดาวน์ด้านการเงิน

 

หัวข้อที่ 61 (M61)

การพิพากษาระบบบาบิโลนที่กำลังจะมาถึง

อะไรคือลักษณะและขอบเขตของการพิพากษาที่จะมาถึงนี้? เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่อยู่ผิดฝั่งในการพิพากษานี้?

 

หัวข้อที่ 62 (M62)

ยุคแห่งการเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

โลกนี้ได้เข้าสู่ยุคการเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่จะนำไปสู่การล่มสลาย พันธนาการ การควบคุม และท้ายที่สุดคือการพิพากษาของพระเจ้า! คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับทุกสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือไม่?

 

หัวข้อที่ 63 (M63)

จุดสำคัญที่สุดของเชมิทาห์

เชมิทาห์ครั้งนี้ (7 กันยายน 2021 – 25 กันยายน 2022) จนถึงเชมิทาห์ครั้งหน้า (กันยายน 2028 – กันยายน 2029) อาจจะเป็นเชมิทาห์ครั้งสุดท้ายบนโลก! เชมิทาห์ครั้งต่อไปในปี 2028/29 จะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดซึ่งเราจะถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์เป็นเวลา 1 ปีหรือไม่?

 

หัวข้อที่ 64 (M64)

กรอบความคิดของวาระสุดท้าย

คริสเตียนจำนวนมากกำลังตื่นตัวเรื่องสภาพความเป็นจริงและความแน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุคสุดท้าย แต่ไม่มีกรอบความคิดที่จะมีชัยชนะผ่านทางเหตุการณ์เหล่านี้ คุณจะพัฒนาการทะลุทะลวงและไม่มีกรอบความคิดอันล้มเหลวเพื่อที่จะเป็นผู้มีชัยแห่งอาณาจักรของพระเจ้าในพระคริสต์ได้อย่างไร?

 

หัวข้อที่ 65 (M65)

บทบาทในยุคสุดท้ายของสาวกแห่งอาณาจักรพระเจ้า

การจะเข้าใจบทบาทของเราในวาระสุดท้ายนั้น เราต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือแผนการของศัตรูในเวลานี้! การตอบสนองของเราต่อพระเจ้าจะวางตำแหน่งเราในการตอบโต้แผนการของมารด้วยเช่นกัน!

 

หัวข้อที่ 66 (M66)

จุดสนใจที่แท้จริงเกี่ยวกับตารางเวลาของพระเจ้า!

การที่รัสเซียรุกรานยูเครนได้กระตุ้นให้นักวิจารณ์เรื่องยุคสุดท้ายหลายคนพากันตั้งคำถามว่าอิสราเอลจะเป็นประเทศต่อไปหรือไม่? หลักสูตรนี้จะให้ความกระจ่างว่า ขณะนี้อะไรคือจุดสนใจที่แท้จริงในตารางเวลาของพระเจ้า! หัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจเรื่องยุคสุดท้าย!

 

หัวข้อที่ 67 (M67)

แบบแผนของโยเซฟ จากปฐมกาล – วิวรณ์

เมื่อคุณได้เข้าใจถึงแบบแผนอันมีลักษณะเฉพาะนี้ คุณจะตระหนักว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเลือกที่เตรียมคนที่เป็นดั่ง “โยเซฟ” ในยุคสุดท้าย! นี่เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจในยุคสุดท้ายนี้!

 

หัวข้อที่ 68 (M68)

จุดศูนย์กลางแห่งการเขย่าทั้งเจ็ด!

มนุษยชาติได้ก้าวเข้ามาสู่ช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ ซึ่งจะมีเครื่องหมายคือการเขย่าที่ไม่ธรรมดาอันจะทำให้เกิดความกลัวขึ้นในหัวใจของเรา! เราจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับภัยที่จะเกิดขึ้นรอบด้านอย่างแน่นอนเช่นนี้? ประการแรกเราต้องรู้ว่ามันคืออะไร… เพื่อว่าเมื่อเรารู้ล่วงหน้า เราจะสามารถเตรียมรับมือได้…

 

หัวข้อที่ 69 (M69)

ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อสูงหรือวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากเงินเฟ้อที่สูงเกินไป

เมื่อโลกนี้กำลังเคลื่อนตัวจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากเงินเฟ้อที่สูงเกินไป ที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤติอื่นๆ ในช่วงเวลายุคสุดท้ายนี้ เราจะต้องทำอย่างไร? อะไรคือความหมายของการสำแดงที่ผู้เผยพระวจนะคริส รีด ได้รับและเราควรจะตอบสนองอย่างไร? นี่คือการเตือนที่เราทุกคนจะต้องใส่ใจ!

 

หัวข้อที่ 70 (M70)

การล่อลวงที่รุนแรงถึงชีวิต – สองคำพูดที่นำไปสู่ความตายที่คุณห้ามเชื่อ!

อะไรคือสองคำพูดที่คริสเตียนหลายคนเชื่อถือ ซึ่งไม่ได้เตรียมตัวคนเหล่านั้นสำหรับยุคสุดท้าย และอาจจะทำให้คนเหล่านั้นหลงหายไปด้วย? เราต้องรู้จักคำพูดเหล่านั้น และเหตุผลว่าทำไมคำพูดเหล่านั้นจึงไม่เป็นจริง เพื่อเราจะสามารถยืนหยัดอย่างมีชัยชนะได้ในยุคสุดท้าย

 

หัวข้อที่ 71 (M71)

การล่อลวงที่รุนแรงถึงชีวิต (ตอนที่ 2)
การยอมรับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย? พระเจ้าทรงเข้าใจจริงหรือ!

ถึงแม้ฉันจะรับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย พระเจ้าก็จะเข้าใจและเมตตาฉันเพราะพระองค์ทรงรักฉัน! อารมณ์และการตอบสนองของเรานั้นมีพื้นฐานอยู่บนสิ่งใด? บนความรู้สึกส่วนตัวของเรา หรือการที่เราได้รู้ถึงความจริง?

 

หัวข้อที่ 72 (M72)

การบังคับให้รับเครื่องหมายสัตว์ร้ายจะเกิดขึ้นเมื่อใด?

เครื่องหมายของสัตว์ร้ายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบีบบังคับประชาชนให้ประกาศความจงรักภักดีต่อปฏิปักษ์พระคริสต์หรือพระเยซูคริสต์ ผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกของเราจะไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด?

 

หัวข้อที่ 73 (M73)

การถูกรับขึ้นไปในเทศกาลรอช ฮาชานาห์

ทำไมเราจึงแน่ใจได้ว่า “การถูกรับขึ้นไป” ซึ่งจะเป็นการนัดหมายครั้งต่อไปที่พระเจ้าทรงมีกับคริสตจักรแท้ของพระองค์นั้น จะเกิดขึ้นในเทศกาลรอช ฮาชานาห์ หากพระเยซูได้ตรัสว่าไม่มีใครที่รู้วันนั้นหรือโมงนั้น?

 

หัวข้อที่ 74 (M74)

ความหวังอันเปี่ยมด้วยพระพรนั้น ไม่ใช่การถูกรับขึ้นไปก่อนเกิดความทุกข์ยากลำบาก

หัวข้อนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าตั้งแต่สมัยคริสตจักรในยุคแรก ความหวังอันเปี่ยมด้วยพระพรนั้นหมายถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์เสมอมา ไม่ใช่การถูกรับขึ้นไปก่อนความทุกข์ยาก!

ผู้สอน : ศาสนาจารย์ ชี คัง เส็ง

ผู้ก่อตั้งและศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพ, ผู้ก่อตั้งพันธกิจ Revive Asia และผู้นำพันธกิจ Tabernacle of David ประเทศสิงคโปร์

ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์จากพระคริสต์ธรรม Fuller Theological Seminary ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระเจ้าทรงใช้ท่านอย่างมากในการประชุมการฟื้นฟู และการสัมมนาผู้นำ/ศิษยาภิบาล ในประเทศอเมริกา แคนาดา ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา รวมถึงประเทศไทยที่พระเจ้าได้ทรงเรียกท่านมาร่วมรับใช้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

อาจารย์ คังเส็ง เป็นผู้ที่มีภาระใจอย่างแรงกล้าสำหรับครอบครัวแห่งอาณาจักรของพระเจ้า การฟื้นฟูและการปฎิรูปเสริมสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะออกไปพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงชนชาติต่างๆ

เรียนรู้มากขึ้น

ฟังคำสอนและคำเทศนาในหัวข้อเกี่ยวกับยุคสุดท้ายมากขึ้นได้จากเว็บไซต์คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์

รับชมออนไลน์

ร่วมรายการนมัสการออนไลน์กับคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ และกด Subscibe เพื่อติดตามรายการต่างๆ ทาง Youtube

ถวายทรัพย์

บทเรียนนี้ได้เผยแพร่ฟรีเพื่อเป็นพระพรให้กับพี่น้อง ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจได้ทางช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

*หลังจากถวายแล้ว กรุณา Add Line

Line id : @lsdonation (มีเครื่องหมาย @)
https://lin.ee/1Yx4mC6

เพื่อแจ้งยอดถวายและให้ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จเพื่อการลดหย่อนภาษี

Contact Us

 

Email : tabernacleofdavidsg@gmail.com

Whatsapp : (65) 82490224

2 + 10 =