เลือกหน้า

TOD End times e-Conference

สัมมนาออนไลน์เรื่องยุคสุดท้าย

หัวข้อที่ 10 “นี่คือเวลาไครอสแห่งการโยกย้าย!” (ถ่ายทอดสดออนไลน์)

เสาร์ที่ 4 ก.ค. 2020 เวลา 14:00 น.

(คำสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยในภายหลัง)

เตรียมพบกับถ้อยคำเผยพระวจนะสำหรับช่วงเวลาไครอสของพระเจ้า ซึ่งจะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน 5 ด้าน คือ ตำแหน่ง, ท่าที, มุมมอง, การครอบครอง และการวางแผน สำหรับชีวิตของคุณ

หัวข้อหนึ่งที่มักจะเป็นที่ถกเถียงและบ่อยครั้งสร้างความสับสนให้กับคริสเตียนก็คือเรื่องของยุคสุดท้าย แต่ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์โดยไม่นำเอากรอบความคิดเรื่องยุคสุดท้ายที่มีอยู่แล้วเข้ามาตีกรอบ คุณจะพบว่าพระคัมภีร์ได้พูดไว้ชัดเจนมากเกี่ยวกับช่วงเวลานั้น

มารซาตานได้ทำให้การสำแดงเกี่ยวกับยุคสุดท้ายนั้นได้ขุ่นมัวไปและสร้างความสับสนอย่างมากมาย แต่เราจะสามารถเข้าใจในข้อล้ำลึกเหล่านี้ได้โดยการศึกษาทำความเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งในเชิงตัวอักษร ประวัติศาสตร์ ภาษา ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะนำมาซึ่งตรรกะความเข้าใจในการสำแดงของพระเจ้า

รายละเอียดหัวข้อคำสอน

เหตุการณ์ตามคำพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 24 นั้น เปรียบดั่งการเจ็บครรภ์ใกล้คลอดที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และเราทุกคนจะต้องมีมุมมองความเข้าใจในพระคัมภีร์และการสำแดงของพระเจ้าอย่างชัดเจนต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเรา หัวข้อคำสอนออนไลน์เรื่องยุคสุดท้ายนี้ จะเป็นเสมือนแผนที่และเข็มทิศที่จะนำคุณไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะ และคู่ควรต่อการยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า!

คำสอนหัวข้อที่ 1 – 3 เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในเรื่องมุมมองและลำดับเหตุการณ์ของยุคสุดท้าย 

หัวข้อที่ 4 และ 5 เรื่องวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะทำให้คุณเห็นมุมมองที่ชัดเจนและลงตัวกับเหตุการณ์หลักๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย

หัวข้อที่ 6 จะช่วยคลายข้อสงสัยว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหรือไม่

หัวข้อที่ 7 และ 8 จะพูดเรื่องเครื่องหมายของสัตว์ร้าย เป็นการเตือนและย้ำถึงความสำคัญที่เราจะต้องได้รับการประทับตราจากพระเจ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความภักดีและการนมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น

สัมมนาเรื่องยุคสุดท้ายนี้ จะช่วยให้คุณได้รู้จักพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับยุคสุดท้าย และสามารถเตรียมชีวิตของคุณให้มีชัยชนะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นได้

หัวข้อที่ผ่านมา

ลงทะเบียนกับเราเพื่อรับชมข้อมูลอัพเดทตารางการเปิดให้เข้าชมหัวเข้าที่ผ่านมา

หัวข้อที่ 1 (M1)

คำเตือนสติของพระเยซูคริสต์

ว่าด้วยคำสอนที่ผิดพลาดไปจากพระคัมภีร์ ในเรื่องยุคสุดท้าย!

มีเรื่องใดบ้างที่ถูกเพิ่มเติม, บิดเบือน และถูกลบออกไปจากพระคัมภีร์

หัวข้อที่ 2 (M2)

ความเข้าใจและมุมมอง
จากฟ้าสวรรค์เรื่อง

สงครามในสวรรค์, ความทุกข์ยากครั้งใหญ่, ความพิโรธของมารซาตาน,​ การถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อ และพระพิโรธของพระเจ้า

หัวข้อที่ 3 (M3)

ใครคือผู้ยับยั้ง (2 เธสะโลนิกา 2:6) และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาถูกปลดออกไป

เพราะว่าหลังจากนั้น จะเป็นดั่งนรกบนดิน!

หัวข้อที่ 4 (M4)

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กุญแจสู่ความเข้าใจพระธรรมวิวรณ์!

หัวข้อที่ 5 (M5)

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กุญแจเพื่อการขจัดคำสอนเรื่องการถูกรับขึ้นไป ก่อน, ตรงกลาง, และหลัง เหตุการณ์ความทุกข์ยาก

หัวข้อที่ 6 (M6)

เราสามารถรู้เวลาในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ได้หรือไม่?

หัวข้อที่ 7 (M7)

คุณพร้อมหรือไม่ที่จะปฎิเสธเครื่องหมายของสัตว์ร้าย?

คุณจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าคุณถูกบอกให้รับเอาเครื่องหมายนั้น?

อะไรคือเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นหรือหมายเลข 666? คุณต้องระวังที่จะไม่ถูกหลอกว่าคุณจะรอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ไปได้ เพราะวันหนึ่งเราจะถูกขอให้กล่าวปฎิญาณแสดงความภักดีต่อสัตว์ร้ายนั้นโดยการรับเอาเครื่องหมายนี้

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะใช้เพื่อการฝังเอาเครื่องหมายนี้นั้นได้มีอยู่แล้วแบบลับ ๆ ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องรู้ล่วงหน้า เราต้องรู้ว่าพระคัมภีร์ได้พูดไว้ว่าอย่างไร และเราจะเตรียมตัวอย่างไรในการปฎิเสธมันเพื่อจะสามารถอดทนต่อสู้อยู่ได้ในเหตุการณ์แห่งความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้น              

หัวข้อที่ 8 (M8)

พลังของเครื่องหมายของสัตว์ร้าย!

นี่เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเตือนทุกๆ คนให้เตรียมตัวสำหรับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า คำสอนเรื่องยุคสุดท้ายที่จะช่วยให้เราสามารถสู้ทนจนมีชัยชนะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คนของพระเจ้าได้ร่วมสู้รบทำสงครามต่อสู้กับการหลอกลวงทุกรูปแบบ และสามารถเอาชนะศัตรูได้โดยโลหิตของพระคริสต์และโดยคำพยานของพวกเรา!

หัวข้อที่ 9 (M9)

จงออกมาจากความเชื่อเรื่องการถูกรับขึ้นไปก่อนความทุกข์ยาก (ก่อนที่จะสายเกินไป)

คุณมีความชัดเจนแค่ไหนในจุดยืนของคุณเรื่องยุคสุดท้าย? โนอาห์และโลทได้ยืนยันอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย? มาเรียนรู้ที่จะเตรียมชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียความเชื่อไป และสามารถปฎิเสธเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นได้ เพื่อเราจะสามารถอดทนจนถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า!

ผู้สอน : ศาสนาจารย์ ชี คัง เส็ง

ผู้ก่อตั้งและศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพ, ผู้ก่อตั้งพันธกิจ Revive Asia และผู้นำพันธกิจ Tabernacle of David ประเทศสิงคโปร์

ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์จากพระคริสต์ธรรม Fuller Theological Seminary ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระเจ้าทรงใช้ท่านอย่างมากในการประชุมการฟื้นฟู และการสัมมนาผู้นำ/ศิษยาภิบาล ในประเทศอเมริกา แคนาดา ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา รวมถึงประเทศไทยที่พระเจ้าได้ทรงเรียกท่านมาร่วมรับใช้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

อาจารย์ คังเส็ง เป็นผู้ที่มีภาระใจอย่างแรงกล้าสำหรับครอบครัวแห่งอาณาจักรของพระเจ้า การฟื้นฟูและการปฎิรูปเสริมสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะออกไปพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงชนชาติต่างๆ

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและลิงค์ในการรับชมวีดีโอคำสอน

ท่านจะได้รับลิงค์วีดีโอของแต่ละสัปดาห์ทางอีเมล์ในทุกๆ วันเสาร์

*สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่องยุคสุดท้ายที่นี่มาก่อนแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ

เรียนรู้มากขึ้น

ฟังคำสอนและคำเทศนาในหัวข้อเกี่ยวกับยุคสุดท้ายมากขึ้นได้จากเว็บไซต์คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์

รับชมออนไลน์

ร่วมรายการนมัสการออนไลน์กับคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ และกด Subscibe เพื่อติดตามรายการต่างๆ ทาง Youtube

ถวายทรัพย์

บทเรียนนี้ได้เผยแพร่ฟรีเพื่อเป็นพระพรให้กับพี่น้อง ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจได้ทางช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

*หลังจากถวายแล้ว กรุณา Add Line

Line id : @lsdonation (มีเครื่องหมาย @)
https://lin.ee/1Yx4mC6

เพื่อแจ้งยอดถวายและให้ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จเพื่อการลดหย่อนภาษี

Contact Us

 

Email : tabernacleofdavidsg@gmail.com

Whatsapp : (65) 82470084

2 + 9 =