เลือกหน้า

Prophetic Glory Last Days Conference  

งานประชุม “พระสิริแห่งการเผยสำแดงยุคสุดท้าย”

พฤหัส 13 – 14 ต.ค.​ 2022 สัมมนาหลัก ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
เสาร์ 15 ต.ค. 2022 สรุปเนื้อหาพิเศษ ณ อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ พระราม 9

เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายและไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนซึ่งกำลังกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (New Normal) ผู้คนของพระเจ้าควรตอบสนองอย่างไรท่ามกลางข่าวลวงและการโฆษณาชวนเชื่อที่เกิดขึ้นมามากมายตามแผนการของมารที่ตั้งใจจะเตรียมโลกเพื่อการแสดงตัวของปฏิปักษ์พระคริสต์?

ทางเดียวที่จะต้านสิ่งนั้นได้คือ
คริสตจักรแห่งการเผยสำแดงของพระเจ้าอันทรงพลังที่เข้าใจการสำแดงของช่วงเวลาแห่งยุคสุดท้าย!

ของประทานที่พระเจ้าได้ทรงไถ่ไว้สำหรับประเทศไทยคือการเป็นประเทศแห่งการสำแดงของพระเจ้า ดังที่เราเห็นได้จากจำนวนผู้พยากรณ์เท็จมากมายที่อยู่ในรูปแบบของหมอดูและคนทำวิทยาคม เพราะว่ามารไม่สามารถสร้างอะไรใหม่ได้ แต่มันพยายามที่จะบิดเบือนและเปลี่ยนทิศทางการใช้ของประทานแห่งสำแดงของพระเจ้า เพื่อจะลัก, ฆ่าและทำลายผู้คน

งานประชุม Prophetic Glory Last Days Conference ในครั้งแรกนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผู้นำที่เคลื่อนในการเผยพระวจนะ ที่จะร่วมกันวินิจฉัย, ป่าวประกาศและบัญชาถ้อยคำในช่วงเวลาไครอสของพระเจ้าสำหรับประเทศไทยและประชาชาติ

นอกจากนี้งานประชุมครั้งนี้จะช่วยหนุนใจ, พัฒนาและเสริมสร้างสาวกรุ่นใหม่ของอาณาจักรพระเจ้า ที่จะจัดเรียงกับพระเจ้าเพื่อจะมีชัยชนะในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

งานประชุมครั้งนี้จะช่วยเตรียมพวกเขาให้กลายเป็นเสียงแห่งการเผยสำแดงของพระเจ้าต่อขอบเขตอิทธิพลของพวกเขา เพื่อจะพร้อมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นเวทีและเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงผู้นำไทยและนานาชาติเข้าด้วยกันสำหรับการเตรียมตัวในยุคสุดท้าย

วัตถุประสงค์

Arise! – ลุกขึ้น

ปลุกคริสเตียนให้ตื่นขึ้นในฝ่ายวิญญาณ เพื่อจะลุกขึ้นเป็นแสงแห่งการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้า (อิสยาห์ 60:1)

Align! – จัดเรียง

ปลุกคริสเตียนให้ตื่นขึ้นต่อการเผยสำแดงของพระเจ้า เพื่อจัดเรียงตัวเองกับแผนการในยุคสุดท้ายของพระเจ้าและเป็นกระบอกเสียงของพระองค์!

Assign! – มอบหมาย

ช่วยให้คริสเตียนได้ลุกขึ้นและจัดเรียงชีวิตตามการสำแดงของพระเจ้า เพื่อรับการมอบหมายงานของพระเจ้าและทำให้สำเร็จ (ดาเนียล ​11:32)

เข้ามาสัมผัสพระสิริ และความรู้ความเข้าใจ อันเป็นการสำแดงของพระเจ้า เพื่อที่จะมีชัยชนะในยุคสุดท้าย!

หัวข้อสัมมนา

 • ลำดับเหตุการณ์ยุคสุดท้ายอัพเดทล่าสุดที่คุณจะต้องรู้!
 • หมายสำคัญที่โดดเด่นแห่งยุคสุดท้ายที่คุณห้ามละเลย!
 • การจัดระเบียบโลกใหม่จะเข้ามาควบคุมคุณ! พร้อมหรือยัง?
 • เหตุใดที่พระสิริแห่งการเผยสำแดงจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับยุคสุดท้าย?
 • ทำไมคุณจึงต้องออกมาจากบาบิโลนเดี๋ยวนี้!

 • เราจะเคลื่อนไปในพระสิริแห่งการเผยสำแดงอย่างไรในยุคสุดท้าย?

 • จงเตรียมโกเชนของคุณตอนนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป!

พร้อมพบกับเสวนาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิธีการจัดเตรียมโกเชนของพระเจ้า!

วิทยากร

David Herzog (เดวิด เฮอร์ซอก)

เดวิดและสเทฟานี เฮอร์ซอก ได้ทำพันธกิจรับใช้พระเจ้าเต็มเวลามามากกว่า 25 ปี ตั้งแต่ปี 1991 และเคยได้อาศัยอยู่ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศสในฐานะมิชชั่นนารี ทั้งสองท่านได้จบการศึกษาเบื้องต้นจากสถาบัน Christ For the Nations (ปี 1992) และเดวิดเองได้รับปริญญาเอก ในปี 2014 (รวมถึงปริญญาโทก่อนหน้านี้) ในระหว่างนั้น ท่านได้มีโอกาสทำพันธกิจรับใช้พระเจ้าในประเทศต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศ ทั้งในการจัดงานประกาศใหญ่และเป็นวิทยากรทั้งในคริสตจักร และงานประชุมต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยการหายโรค, การอัศจรรย์ และการปลดปล่อยผู้คนจากอำนาจวิญญาณชั่ว เพื่อยืนยันถึงพระกิตติคุณของพระเจ้า

ทั้งเดวิดและสเทฟานี ได้มีโอกาสหลายครั้งในการเป็นที่ปรึกษาและอธิษฐานเผื่อประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี และผู้นำในรัฐบาลต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนและบันเทิง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ท่านได้ทำรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า “The Glory Zone” (เขตแดนแห่งพระสิริ) และได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการต่างๆ มากมาย ทั้งรายการคริสเตียนและรายการทั่วไป เดวิด ได้เขียนหนังสือไว้ทั้งหมด 8 เล่ม รวมไปถึงหนังสือที่ชื่อว่า “Glory Invasion” (พระสิริบุกรุก)  

Chee Kang Seng (ชี คัง เส็ง)

อาจารย์ ชี คัง เส็ง เป็นนักเทศน์ที่เต็มไปด้วยการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้า จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เคยทำพันธกิจรับใช้พระเจ้าในมากกว่า 20 ประเทศ ท่านจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และได้รับปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์จากสถาบันพระคริสตธรรมฟูลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าในการเดินทางมารับใช้ในประเทศไทย และได้เห็นคนนับหมื่นได้รับความรอดเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า รวมถึงคนอีกนับพันที่หายโรคอย่างอัศจรรย์ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์นานาชาติ ซึ่งได้เติบโตขยายเครือข่ายออกไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศไทย ผ่านทางการประกาศ และบุกเบิกคริสตจักร

ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้ง Revive Asia ซึ่งเป็นเวทีที่จะปลุกกระตุ้นการฟื้นฟูในเอเชีย เพื่อจะเห็นเมืองและประเทศต่างๆ ได้รับการพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลง และได้มีการจัดงานประชุม Revive Asia ขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี 2016 และมีผู้เข้าร่วมงานนี้มากกว่า 5,000 คนจากกว่า 40 ประเทศ

นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้นำในพันธกิจ Tabernacle of David Worship Centre Singapore (TOD) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเน้นย้ำในการสอนเรื่องยุคสุดท้าย และมีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังคำสอนมากกว่า 6,000 คนจากกว่า 50 ประเทศ เช่นอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย และหลายๆ ประเทศในยุโรป ซึ่งชุดคำสอนเรื่องยุคสุดท้ายนี้ มีการถ่ายทอดเป็นประจำในทุกๆ เดือน รวมไปถึงหลักสูตรชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เหนือธรรมชาติและผู้เผยพระวจนะแบบอัครทูตที่ได้มีการฝึกอบรมผู้เชื่อมากกว่า 4,000 คนจาก 30 ประเทศ และท่านยังเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรการประกาศพระกิตติคุณแบบพระเยซูฯ EAPPPP ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประกาศพระกิตติคุณที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

อาจารย์ชี คัง เส็ง เชี่ยวชาญในการเทศนาเรื่องราวของอาณาจักรพระเจ้า ซึ่งแสดงออกมาควบคู่กับการทรงสถิตและพระสิริของพระเจ้า ที่ส่งผลให้เกิดการอัศจรรย์ การหายโรค และการปลดปล่อยผู้คนจากวิญญาณชั่ว

VC John (วี ซี จอห์น)

วี ซี จอห์น เป็นนักวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ของบริษัทให้คำปรึกษาระดับนานาชาติชั้นนำ ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในการทำงานในแวดวงต่างๆ ทั้งการธนาคาร, การเงิน และธุรกิจประกัน ท่านได้ทำงานใกล้ชิดกับองค์กรภาครัฐในภูมิภาคต่างๆ ในโครงการระดับโลกมามากกว่า 10 ปี ในด้านชีวิตส่วนตัว วี ซี และซาบรินา ภรรยาของท่าน ได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในฐานะศิษยาภิบาลอนุชน และมีส่วนในพันธกิจคนรุ่นใหม่และการให้คำปรึกษาครอบครัวมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบันท่านได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับผู้เชื่อในยุคสุดท้าย ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร แผนการในการเอาชีวิตรอด และการเรียนรู้พระวจนะพระเจ้า

สถานที่จัดงาน

สัมมนาหลัก

พฤหัสฯ 13 – ศุกร์ 14 ต.ค.

ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา | ห้อง GH201 – 202

สรุปเนื้อหาพิเศษ

เสาร์ 15 ต.ค.

คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ อาคารเคพีเอ็น พระราม 9

ตารางการประชุม

อ.เดวิด เฮอร์ซอก จะเทศนาในรอบนมัสการคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค.

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

ค่าลงทะเบียน

รับส่วนลดพิเศษ​ 10% สำหรับการลงทะเบียนแบบกลุ่ม (2 คนขึ้นไป)
ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 ก.ย.
ขยายเวลารับส่วนลดถึงวันที่ 10 ต.ค.

*รับส่วนลดค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับคนไทย เพิ่มเพื่อน Line : @propheticglory

สัมมนาออนไลน์

(เข้าร่วมทางออนไลน์ เฉพาะสัมมนาหลัก 13 – 14 ต.ค.)

เข้าร่วมเฉพาะสัมมนาหลัก (13 – 14 ต.ค.)

เข้าร่วมสัมมนาหลัก + สรุปเนื้อหาพิเศษ (13 – 15 ต.ค.)

จำกัด 300 ที่นั่งเท่านั้น

*รหัสเข้าร่วมทางออนไลน์ สามารถใช้รับชมการถ่ายทอดสด และรับชมบันทึกวีดีโอรายการสัมมนาหลักย้อนหลังได้ ในระยะเวลา 1 เดือน

ช่องทางการลงทะเบียน

กรุณาอ่านให้ละเอียด : อัพเดทวิธีการลงทะเบียนสำหรับสัปดาห์จัดงาน

ลงทะเบียนเพื่อรับชมออนไลน์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. คลิกลิงก์ระบบลงทะเบียน
 2. เลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น Webinar
 3. กรอกข้อมูลลงทะเบียน
 4. เลือกวิธีการชำระเงิน (ปัจจุบันผ่านการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น)
 5. โอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @propheticglory
 6. ทีมงานจะอีเมลวิธีการและลิงก์การเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ให้กับท่าน ภายใน 4 ชม.หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ไบเทค

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่ง และชำระค่าลงทะเบียนหน้างานเท่านั้น

รองรับการชำระเงินผ่าน

 • เงินสด
 • บัตรเครดิต

*ขอความร่วมมือทุกท่านที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 10 ต.ค.เป็นต้นไปชำระค่าลงทะเบียนหน้างานเท่านั้น ไม่รับการชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางการโอนเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

Line : @propheticglory หรืออีเมล conference@tod.sg

Tabernacle of David

To establish a fresh foundation for generations of God’s people who will move prophetically and powerfully in the supernatural. To equip a generation with revival and reformation DNA who will fulfil the Acts 13 call to transform nations through church planting and fulfilling the 7-mountain mandate. To provide cutting edge resources that will shift the Church into present truth and practices.